Контакти:

  • +359 877 979 669
  • +359 877 677 262
  • +359 877 977 641

Стационарен 073 /885586

Адрес за кореспонденция:

2700 гр. Благоевград

Бул.“Св.Димитър Солунски“ № 79